NM i sjakk for barn og ungdom

13.-15. november 2015
Reglement

  Turneringsleder:

Tom Eriksen

tom.georg.eriksen@gmail.no

Mobil . 952 12 719

 

NM for Ungdom spilles over 7 runder etter Monradsystemet. Første runde har en betenkningstid på 61 minutter per spiller til hele partiet. I resten av turneringen er betenkningstiden 1 time per spiller på 40 trekk + 30 minutter ekstra til resten av partiet. Tom Eriksen er ansvarlig turneringsleder.

Klasse A og B blir FIDE-ratet og har en annen betenkningstid fra 2. runde (90 min + 30 sek pr. trekk) og spiller totalt 6 runder (2 runder pr. dag). De øvrige klassene har fra 2. runde 1 time til 40 trekk og deretter 30 min til avslutning av partiet og spiller 7 runder. I 1. runde er betenkningstiden 61 minutter.

 


Alle klasser rates med norsk rating. Klasse A og B blir FIDE-ratet.
 
 1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Ungdom. Mesterskapet arrangeres i siste del av oktober eller første del av november. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser: Turneringen skal rates.

  Det spilles i syv klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren fyller denne alderen:

    Klasse A: 17-26 år
    Klasse B: 15-16 år
    Klasse C: 13-14 år
    Klasse D: 12 år
    Klasse E: 11 år
    Klasse F: 10 år
    Klasse G: 9 år og yngre

  En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen tilsier.
   
 2. Påmelding og registrering til NM for Ungdom skjer via kretsene. Kvalifisert til deltakelse er de av kretsens medlemmer som kretsstyret finner kvalifisert, ut fra resultater i siste KM for Ungdom eller selvdefinerte kriterier. I kretser uten et fungerende kretsstyre, avgjør USFs forbundsstyre etter søknad om interesserte spillere er kvalifisert til deltakelse.
   
 3. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles alle klasser etter den gyldige versjon av Norges Sjakkforbunds Monradsystem. Det spilles 7 runder i alle klasser.
   
 4. Betenkningstiden er minst 1 time på 40 trekk, og deretter 30 min på resten. Det er noteringsplikt i alle klasser. Spillere som fritas fra noteringsplikten på grunn av alder, fratas 10 minutters betenkningstid. Forbundsstyret kan etter begrunnet søknad fra arrangøren, redusere betenkningstiden til 61 minutter for 1.runde.
   
 5. Seeding av første runde skal skje av samtlige klasser, for E, F og G  om nødvendig etter turneringsleders skjønn. Protester mot rundeoppsettet må fremsettes før spillestart. Spilleplanen skal settes opp slik at ingen spillere under 16 år kan spille lenger enn til kl. 22.00. Resultatene fra klasse A, B og C skal innrapporteres til Norges Sjakkforbund for ELO-beregning.
   
 6. Rekkefølgen avgjøres ved poenglikhet etter spillesystemets regler for kvalitetsberegning. Hvis kvalitetsberegningen er absolutt lik om førsteplassen, deles mesterskapet. Spillere som ikke har norsk statsborgerskap kan ikke bli Norgesmestere, eller representere Norge i det nordiske mesterskapet, med mindre det motsatte etter søknad er klargjort av USFs forbundsstyre på forhånd.
   
 7. Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse skal premieres, og minst de seks beste skal ha premie med inngravering. Alle deltakerne i klasse D, E, F og G skal ha deltakerbevis.
   
 8. De to beste spillerne i klasse A, B, C, D, og F vinner retten til å representere Norge i det påfølgende nordiske mesterskapet individuelt, under forutsetning av at de oppfyller betingelsene i reglementet der. For klasse A utelukker dette spillere som er 20 år eller eldre. Ved forfall blant de to første, tilfaller retten til å representere Norge i Nordisk neste spiller fra NMs resultatliste som oppfyller betingelsene. Hvis en plassering i NM deles, avgjøres eventuell rett til å delta i nordisk gjennom loddtrekning mellom de impliserte spillerne.